WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 8 czerwca 2017
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  12/R/17
  08.06.2017
  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki PIIB
  13/R/17
  08.06.2017
  w sprawie zatwierdzenia  uchwał Prezydium Rady ŁOIIB
  14/R/17
  08.06.2017
  w sprawie przyjęcia Zasad Gospodarki Finansowej ŁOIIB
  15/R/17
  08.06.2017
  w sprawie zmiany uchwały Rady nr 3/R/16 z dnia 17 marca 2016 r.
  16/R/17
  08.06.2017
  w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB
  17/R/17
  08.06.2017
  w sprawie wniosku o przyznanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB
  18/R/17
  08.06.2017
  w sprawie realizacji wniosków pokontrolnych OKR z kontroli działalności ŁOIIB w 2016 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 12/R/17
  2. Uchwała nr 14/R/17
  3. Uchwała nr 15/R/17
  4. Uchwała nr 16/R/17
  5. Uchwała nr 17/R/17
  6. Uchwała nr 18/R/17
  7. Uchwała nr 13/R/17
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2017-06-30 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra