WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 31 maja 2017
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  333/SO/17 – 339/SO/17
  31.05.2017
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  340/SO/17
  31.05.2017
  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB
  341/SO/17 – 342/SO/17
  31.05.2017
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  343/SO/17
  31.05.2017
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  344/SO/17 – 346/SO/17
  31.05.2017
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  347/SO/17 – 353/SO/17
  31.05.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  354/SO/17
  31.05.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  355/SO/17 – 357/SO/17
  31.05.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  358/SO/17 – 361/SO/17
  31.05.2017
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  362/SO/17 – 363/SO/17
  31.05.2017
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  364/SO/17 – 374/SO/17
  31.05.2017
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  375/SO/17
  31.05.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  376/SO/17
  31.05.2017
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  377/SO/17 – 378/SO/17
  31.05.2017
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  379/SO/17
  31.05.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  380/SO/17 – 381/SO/17
  31.05.2017
  o umorzeniu postępowania w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  382/SO/17
  31.05.2017
  W sprawie uchylenia uchwały Rady nr 314/SO/17
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2017-06-30 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra