WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 27 kwietnia 2017
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  279/SO/17 – 284/SO/17
  27.04.2017
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  285/SO/17 – 286/SO/17
  27.04.2017
  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB
  287/SO/17 – 289/SO/17
  27.04.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  290/SO/17 – 293/SO/17
  27.04.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  294/SO/17
  27.04.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  295/SO/17 – 303/SO/17
  27.04.2017
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  304/SO/17 – 309/SO/17
  27.04.2017
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  310/SO/17
  27.04.2017
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 159/SO/17
  311/SO/17
  27.04.2017
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  312/SO/17 – 313/SO/17
  27.04.2017
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu za nieuiszczenie składek członkowskich
  314/SO/17 – 320/SO/17
  27.04.2017
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  321/SO/17
  27.04.2017
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu za nieuiszczenie składek członkowskich
  322/SO/17 – 331/SO/17
  27.04.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  332/SO/17
  27.04.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2017-06-30 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra