WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 31 marca 2017
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  213/SO/17 – 224/SO/17
  31.03.2017
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  225/SO/17 – 239/SO/17
  31.03.2017
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  240/SO/17 – 241/SO/17
  31.03.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  242/SO/17 – 243/SO/17
  31.03.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  244/SO/17 – 255/SO/17
  31.03.2017
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  256/SO/17 – 257/SO/17
  31.03.2017
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  258/SO/17 – 260/SO/17
  31.03.2017
  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB
  261/SO/17
  31.03.2017
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  262/SO/17 – 268/SO/17
  31.03.2017
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  269/SO/17 – 274/SO/17
  31.03.2017
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu za nieuiszczenie składek członkowskich
  275/SO/17 – 278/SO/17
  31.03.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2017-06-30 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra