WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 28 lutego 2017
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  128/SO/17 – 143/SO/17
  28.02.2017
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  144/SO/17
  28.02.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  145/SO/17 – 148/SO/17
  28.02.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  149/SO/17
  28.02.2017
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 80/SO/17
  150/SO/17 – 157/SO/17
  28.02.2017
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  158/SO/17 – 164/SO/17
  28.02.2017
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  165/SO/17 – 166/SO/17
  28.02.2017
  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB
  167/SO/17 – 185/SO/17
  28.02.2017
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  186/SO/17
  28.02.2017
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  187/SO/17 – 192/SO/17
  28.02.2017
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu za nieuiszczenie składek członkowskich
  193/SO/17
  28.02.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  194/SO/17 – 201/SO/17
  28.02.2017
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  202/SO/17
  28.02.2017
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu za nieuiszczenie składek członkowskich
  203/SO/17 – 211/SO/17
  28.02.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  212/SO/17
  28.02.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2017-06-30 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra