WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 29 grudnia2016
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  837/SO/16 – 838/SO/16
  29.12.2016
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  839/SO/16
  29.12.2016
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczeniu składek członkowskich
  840/SO/16
  29.12.2016
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  841/SO/16 – 842/SO/16
  29.12.2016
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  843/SO/16 – 844/SO/16
  29.12.2016
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczeniu składek członkowskich
  845/SO/16 – 849/SO/16
  29.12.2016
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  850/SO/16 – 853/SO/16
  29.12.2016
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  854/SO/16 – 888/SO/16
  29.12.2016
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  889/SO/16
  29.12.2016
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  890/SO/16 – 891/SO/16
  29.12.2016
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  892/SO/16 – 893/SO/16
  29.12.2016
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  894/SO/16 – 896/SO/16
  29.12.2016
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  897/SO/16 – 898/SO/16
  29.12.2016
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  899/SO/16
  29.12.2016
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 815/SO/16
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2017-01-24 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra