WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 30 listopada 2016

   

  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  782/SO/16 – 786/SO/16
  30.11.2016
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  787/SO/16 – 793/SO/16
  30.11.2016
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  794/SO/16
  30.11.2016
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  795/SO/16 – 808/SO/16
  30.11.2016
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  809/SO/16
  30.11.2016
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  810/SO/16 – 813/SO/16
  30.11.2016
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczeniu składek członkowskich
  814/SO/16 – 825/SO/16
  30.11.2016
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  826/SO/16
  30.11.2016
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  827/SO/16
  30.11.2016
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  828/SO/16
  30.11.2016
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  829/SO/16 – 833/SO/16
  30.11.2016
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  834/SO/16 – 836/SO/16
  30.11.2016
  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB

   

    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2017-01-24 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra