WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 31 sierpnia 2016
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  595/SO/16 – 638/SO/16
  31.08.2016
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  639/SO/16
  31.08.2016
  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB
  640/SO/16
  31.08.2016
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 559/SO/16
  641/SO/16
  31.08.2016
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 426/SO/16
  642/SO/16
  31.08.2016
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 574/SO/16
  643/SO/16 – 653/SO/16
  31.08.2016
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  654/SO/16 – 659/SO/16
  31.08.2016
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  660/SO/16
  31.08.2016
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  661/SO/16 – 663/SO/16
  31.08.2016
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  664/SO/16
  31.08.2016
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  665/SO/16
  31.08.2016
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  666/SO/16
  31.08.2016
  w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków ŁOIIB

   

   

    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2017-01-24 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra