WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 29 lipca 2016
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  472/SO/16 – 483/SO/16
  29.07.2016
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  484/SO/16 – 488/SO/16
  29.07.2016
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  489/SO/16
  29.07.2016
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  490/SO/16
  29.07.2016
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  491/SO/16
  29.07.2016
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  492/SO/16 – 494/SO/16
  29.07.2016
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  495/SO/16
  29.07.2016
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  496/SO/16
  29.07.2016
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 402/SO/16
  497/SO/16
  29.07.2016
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 447/SO/16
  498/SO/16 – 528/SO/16 
  29.07.2016
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  529/SO/16
  29.07.2016
  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB
  530/SO/16
  29.07.2016
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  531/SO/16 – 532/SO/16
  29.07.2016
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  533/SO/16 – 542/SO/16
  29.07.2016
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  543/SO/16
  29.07.2016
  o umorzeniu postępowania w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB z uwagi na nieuiszczanie składek członkowskich
  544/SO/16 – 581/SO/16
  29.07.2016
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  582/SO/16 – 588/SO/16
  29.07.2016
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  589/SO/16 / 590/SO/16
  29.07.2016
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  591/SO/16 – 594/SO/16
  29.07.2016
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

   

   

    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2016-08-31 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra