WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 29 marca 2016

  Nr uchwały

  Data podjęcia

  Treść uchwały, w sprawie:

  238/SO/16 – 239/SO/16

  29.03.2016

  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

  240/SO/16

  29.03.2016

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

  241/SO/16

  29.03.2016

  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

  242/SO/16 – 244/SO/16

  29.03.2016

  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

  245/SO/16

  29.03.2016

  o umorzeniu postępowania w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB z uwagi na nieuiszczanie składek członkowskich

  246/SO/16 – 254/SO/16

  29.03.2016

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich

  255/SO/16 – 272/SO/16

  29.03.2016

  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego

  273/SO/16 - 276/SO/16

  29.03.2016

  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej

  277/SO/16

  29.03.2016

  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 120/SO/16

  278/SO/16

  29.03.2016

  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 220/SO/16

  279/SO/16 – 280/SO/16

  29.03.2016

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby

  281/SO/16

  29.03.2016

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

  282/SO/16 – 301/SO/16

  29.03.2016

  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB

  302/SO/16 – 305/SO/16

  29.03.2016

  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB

  306/SO/16

  29.03.2016

  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego

   

   

    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2016-05-09 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra