WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 26 lutego 2016

  Nr uchwały

  Data podjęcia

  Treść uchwały, w sprawie:

  141/SO/16 – 160/SO/16

  26.02.2016

  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB

  161/SO/16 – 166/SO/16

  26.02.2016

  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB na wniosek zainteresowanego

  167/SO/16

  26.02.2016

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby

  168/SO/16 – 176/SO/16

  26.02.2016

  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB na wniosek zainteresowanego

  177/SO/16 – 178/SO/16

  26.02.2016

  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB

  179/SO/16 – 186/SO/16

  26.02.2016

  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej

  187/SO/16

  26.02.2016

  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 94/SO/16

  188/SO/16

  26.02.2016

  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 105/SO/16

  189/SO/16

  26.02.2016

  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 106/SO/16

  190/SO/16 – 191/SO/16

  26.02.2016

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

  192/SO/16 – 193/SO/16

  26.02.2016

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby

  194/SO/16 – 195/SO/16

  26.02.2016

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

  196/SO/16

  26.02.2016

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby

  197/SO/16 – 198/SO/16

  26.02.2016

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

  199/SO/16

  26.02.2016

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby

  200/SO/16 – 202/SO/16

  26.02.2016

  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB

  203/SO/16 – 206/SO/16

  26.02.2016

  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej

  207/SO/16 – 210/SO/16

  26.02.2016

  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

  211/SO/16 – 220/SO/16

  26.02.2016

  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

  221/SO/16

  26.02.2016

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

  222/SO/16 – 223/SO/16

  26.02.2016

  o umorzeniu postępowania w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB z uwagi na nieuiszczanie składek członkowskich

  224/SO/16 – 236/SO/16

  26.02.2016

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich

  237/SO/16

  26.02.2016

  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej

   

   

    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2016-05-09 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra