WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 28 stycznia 2016

  Nr uchwały

  Data podjęcia

  Treść uchwały, w sprawie:

  1/SO/16 – 41/SO/16

  28.01.2016

  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB

  42/SO/16 – 43/SO/16

  28.01.2016

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby

  44/SO/16 - 46/SO/16

  28.01.2016

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

  47/SO/16 – 73/SO/16

  28.01.2016

  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB na wniosek zainteresowanego

  74/SO/16 – 78/SO/16

  28.01.2016

  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB

  79/SO/16 – 81/SO/16

  28.01.2016

  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB

  82/SO/16

  28.01.2016

  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 965/SO/15

  83/SO/16 – 89/SO/16

  28.01.2016

  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej

  90/SO/16

  28.01.2016

  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 995/SO/15

  91/SO/16 – 92/SO/16

  28.01.2016

  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

  93/SO/16 – 102/SO/16

  28.01.2016

  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

  103/SO/16

  28.01.2016

  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

  104/SO/16 – 107/SO/16

  28.01.2016

  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

  108/SO/16

  28.01.2016

  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

  109/SO/16

  28.01.2016

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

  110/SO/16

  28.01.2016

  o umorzeniu postępowania w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB z uwagi na nieuiszczanie składek członkowskich

  111/SO/16

  28.01.2016

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

  112/SO/16

  28.01.2016

  o umorzeniu postępowania w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB z uwagi na nieuiszczanie składek członkowskich

  113/SO/16

  28.01.2016

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

  114/SO/16

  28.01.2016

  o umorzeniu postępowania w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB z uwagi na nieuiszczanie składek członkowskich

  115/SO/16

  28.01.2016

  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB na wniosek zainteresowanego

  116/SO/16 – 140/SO/16

  28.01.2016

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich

   

   

    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2016-05-09 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra