WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 29 grudnia 2015

  Nr uchwały

  Data podjęcia

  Treść uchwały, w sprawie:

  979/SO/15

  29.12.2015

  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich

  980/SO/15 – 983/SO/15

  29.12.2015

  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich

  984/SO/15 - 985/SO/15

  29.12.2015

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich

  986/SO/15 – 1007/SO/15

  29.12.2015

  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB na wniosek zainteresowanego

  1008/SO/15 – 1014/SO/15

  29.12.2015

  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB

  1015/SO/15

  29.12.2015

  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 902/SO/15

  1016/SO/15

  29.12.2015

  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 886/SO/15

  1017/SO/15 – 1018/SO/15

  29.12.2015

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby

  1019/SO/15 – 1023/SO/15

  29.12.2015

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

  1024/SO/15 – 1025/SO/15

  29.12.2015

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby

  1026/SO/15

  29.12.2015

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

  1027/SO/15

  29.12.2015

  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB

  1028/SO/15 – 1029/SO/15

  29.12.2015

  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB na wniosek zainteresowanego

  1030/SO/15 – 1031/SO/15

  29.12.2015

  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB

  1032/SO/15 – 1033/SO/15

  29.12.2015

  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej

  1034/SO/15

  29.12.2015

  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB

  1035/SO/15

  29.12.2015

  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB

    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2016-01-29 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra