WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 10 grudnia 2015

  Nr uchwały

  Data podjęcia

  Treść uchwały, w sprawie:

  26/R/15

  10.12.2015

  w sprawie korekty budżetu ŁOIIB na rok 2015

  27/R/15

  10.12.2015

  w sprawie prowizorium budżetowego na 2016 rok

  28/R/15

  10.12.2015

  w sprawie zgody na zakup i wysyłkę materiałów reklamowych

  29/R/15

  10.12.2015

  w sprawie wysokości ryczałtów i ekwiwalentów

  30/R/15

  10.12.2015

  w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego dla członków ŁOIIB

  31/R/15

  10.12.2015

  w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady ŁOIIB

  32/R/15

  10.12.2015

  w sprawie  przyznania zapomóg

  33/R/15

  10.12.2015

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów

  34/R/15

  10.12.2015

  w sprawie przyznania dofinansowania

  35/R/15

  10.12.2015

  w sprawie ustalenia wysokości zapomóg w 2016 roku

  36/R/15

  10.12.2015

  w sprawie zwołania XV Okręgowego Zjazdu ŁOIIB

  37/R/15

  10.12.2015

  w sprawie organizacji konferencji „Nowoczesne technologie w budownictwie – wybrane zagadnienia”


  Lista załączników
  1. Uchwała nr 26/R/15
  2. Uchwała nr 27/R/15
  3. Uchwała nr 28/R/15
  4. Uchwała nr 29/R/15
  5. Uchwała nr 30/R/15
  6. Uchwała nr 31/R/15
  7. Uchwała nr 32/R/15
  8. Uchwała nr 33/R/15
  9. Uchwała nr 34/R/15
  10. Uchwała nr 35/R/15
  11. Uchwała nr 36/R/15
  12. Uchwała nr 37/R/15
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2015-12-30 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra