WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 24 lutego 2015

  Nr uchwały

  Data podjęcia

  Treść uchwały, w sprawie:

  78/SO/15 - 122/SO/15

  24.02.2015

  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB

  123/SO/15 - 134/SO/15

  24.02.2015

  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego

  135/SO/15 - 136/SO/15

  24.02.2015

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby

  137/SO/15

  24.02.2015

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

  138/SO/15

  24.02.2015

  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 76/SO/15

  139/SO/15-144/SO/15

  24.02.2015

  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej

  145/SO/15

  24.02.2015

  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB

  146/SO/15

  24.02.2015

  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego

  147/SO/15-150/SO/15

  24.02.2015

  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

  151/SO/15-154/SO/15

  24.02.2015

  w sprawie umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

  155/SO/15-157/SO/15

  24.02.2015

  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

  158/SO/15-183/SO/15

  24.02.2015

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich

  184/SO/15-185/SO/15

  24.02.2015

  w sprawie umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

  186/SO/15

  24.02.2015

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

  187/SO/15

  24.02.2015

  w sprawie umorzenia postępowania w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich

  188/SO/15

  24.02.2015

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

  189/SO/15

  24.02.2015

  w sprawie umorzenia postępowania w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich

  190/SO/15

  24.02.2015

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

  191/SO/15

  24.02.2015

  w sprawie umorzenia postępowania w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich

  192/SO/15-202/SO/15

  24.02.2015

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich

   

    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2015-04-22 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra