WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 18 stycznia 2015

  Nr uchwały

  Data podjęcia

  Treść uchwały, w sprawie:

  1/SO/15 - 30/SO/15

  28.01.2015

  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB

  31/SO/15 - 49/SO/15

  28.01.2015

  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego

  50/SO/15

  28.01.2015

  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB

  51/SO/15 - 56/SO/15

  28.01.2015

  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej

  57/SO/15

  28.01.2015

  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego

  58/SO/15 - 61/SO/15

  28.01.2015

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby

  62/SO/15 - 65/SO/15

  28.01.2015

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

  66/SO/15

  28.01.2015

  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 647/SO/14

  67/SO/15 - 70/SO/15

  28.01.2015

  w sprawie umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

  71/SO/15 - 76/SO/15

  28.01.2015

  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

  77/SO/15

  28.01.2015

  w sprawie zmiany Uchwały nr 611/SO/14

   

    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2015-04-22 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra