WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 29 kwietnia 2014

  Nr uchwały

  Data podjęcia

  Treść uchwały, w sprawie:

  1/SO/14 – 8/SO/14

  29.04.2014

  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB

  9/SO/14 – 12/SO/14

  29.04.2014

  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB

  13/SO/14 – 23/SO/14

  29.04.2014

  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej

  24/SO/14 – 37/SO/14

  29.04.2014

  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego

  38/SO/14 – 39/SO/14

  29.04.2014

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby

  40/SO/14

  29.04.2014

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

  41/SO/14

  29.04.2014

  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 3572/III

  42/SO/14 – 46/SO/14

  29.04.2014

  w sprawie umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

  47/SO/14 – 53SO/14

  29.04.2014

  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

  54/SO/14

  29.04.2014

  w sprawie umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

  55/SO/14

  29.04.2014

  w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków ŁOIIB

    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2014-06-02 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra