Łódzka Okręgowa

Izba Inżynierów Budownictwa

91-425 Łódź, ul. Północna 39

tel. 42 632-97-39,  42 630-56-39


e-mail: lod@piib.org.pl

www.lod.piib.org.pl