Nr uchwały
Treść uchwały, w sprawie:
20/R/20
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Przewodniczącego   sprawującego czynności Przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby   Inżynierów Budownictwa.