Nr uchwały
Uchwała w sprawie:
 219/SO/20
 o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
220/SO/20 – 228/SO/20
 w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
229/SO/20 – 233/SO/20
 w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
234/SO/20
 w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
235/SO/20
 o umorzeniu postępowania w sprawie skreślenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na  nieuiszczanie składek członkowskich
236/SO/20
 w sprawie ponownego wpisu na listę członków  ŁOIIB
237/SO/20 – 248/SO/20
 w sprawie wpisu na listę ŁOIIB 
249/SO/20 – 251/SO/20
 w sprawie przywrócenia  w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
252/SO/20 – 253/SO/20
 w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
254/SO/20 – 263/SO/20
 w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
264/SO/20
 w sprawie skreślenia z  listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby