Nr uchwały
Data podjęcia
Treść uchwały, w sprawie:
37/R/18
13.12.2018
w sprawie korekty Budżetu ŁOIIB na rok 2018
38/R/18
13.12.2018
w sprawie preliminarza budżetowego na 2019 rok
39/R/18
13.12.2018
w sprawie zmiany uchwały Rady nr 27/R/16
40/R/18
13.12.2018
w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
41/R/18
13.12.2018
w sprawie zmiany Regulaminów Zespołów i Zespołów Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
42/R/18
13.12.2018
w sprawie przyznania zapomóg
43/R/18
13.12.2018
w sprawie ustalenia wysokości zapomóg w 2019 roku
44/R/18
13.12.2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów
45/R/18
13.12.2018
w sprawie kosztów usług informatycznych
46/R/18
13.12.2018
w sprawie zwołania XVIII Okręgowego Zjazdu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa