Nr uchwały

Data podjęcia

Treść uchwały, w sprawie:

307/SO/16 – 312/SO/16

27.04.2016

w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej

313/SO/16

27.04.2016

w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby

314/SO/16 – 317/SO/16

27.04.2016

w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

318/SO/16 – 319/SO/16

27.04.2016

w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby

320/SO/16 – 330/SO/16

27.04.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego

331/SO/16 – 336/SO/16

27.04.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich

337/SO/16 – 340/SO/16

27.04.2016

o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich

341/SO/16 - 347/SO/16

27.04.2016

w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich

348/SO/16

27.04.2016

o umorzeniu postępowania w sprawie skreślenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich

349/SO/16

27.04.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego

350/SO/16 – 356/SO/16

27.04.2016

w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB

357/SO/16

27.04.2016

w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB

358/SO/16

27.04.2016

w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby

359/SO/16 – 360/SO/16

27.04.2016

w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej

361/SO/16

27.04.2016

w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 218/SO/16

362/SO/16 – 363/SO/16

27.04.2016

w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego