Nr uchwały

Data podjęcia

Treść uchwały, w sprawie:

1/R/16

17.03.2016

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2015

2/R/16

17.03.2016

w sprawie projektu budżetu  Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  na 2016 rok

3/R/16

17.03.2016

w sprawie wniosków z Seminarium Programowo-Szkoleniowego dla delegatów na Zjazd ŁOIIB

4/R/16

17.03.2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady w 2015 roku

5/R/16

17.03.2016

w sprawie powołania Koła Seniora

6/R/16

17.03.2016

w sprawie kosztów usług cateringowych

7/R/16

17.03.2016

w sprawie kosztów usług świadczonych przez ATOS sp. z o.o.

8/R/16

17.03.2016

w sprawie kosztów usług informatycznych

9/R/16

17.03.2016

w sprawie kosztów usług porządkowych

10/R/16

17.03.2016

w sprawie kosztów usług malowania i tynkowania

11/R/16

17.03.2016

w sprawie wniosków zjazdowych delegatów ŁOIIB złożonych w 2015 roku

12/R/16

17.03.2016

w sprawie zmiany Regulaminu Placówek Terenowych ŁOIIB

13/R/16

17.03.2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów

14/R/16

17.03.2016

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady ŁOIIB

15/R/16

17.03.2016

w sprawie przyznania zapomóg

16/R/16

17.03.2016

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Programowej Wydawnictw ŁOIIB