Nr uchwały

Data podjęcia

Treść uchwały, w sprawie:

363/SO/15

14.05.2015

w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 346/SO/15

364/SO/15 - 378/SO/15

28.05.2015

w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego

379/SO/15 - 389/SO/15

28.05.2015

w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej

390/SO/15

28.05.2015

w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB

391/SO/15 - 398/SO/15

28.05.2015

w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB

399/SO/15

28.05.2015

w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby

400/SO/15 - 401/SO/15

28.05.2015

w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

402/SO/15 - 404/SO/15

28.05.2015

w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby

405/SO/15

28.05.2015

w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego

406/SO/15 - 410/SO/15

28.05.2015

w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich

411/SO/15 - 413/SO/15

28.05.2015

w sprawie umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

414/SO/15

28.05.2015

w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

415/SO/15

28.05.2015

w sprawie umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

416/SO/15 - 420/SO/15

28.05.2015

w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich