Nr uchwały

Data podjęcia

Treść uchwały, w sprawie:

467/SO/14

30.09.2014

w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego

468/SO/14

30.09.2014

w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 289/SO/14

469/SO/14

30.09.2014

w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 362/SO/14

470/SO/14 – 474/SO/14

30.09.2014

w sprawie umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

475/SO/14 – 480/SO/14

30.09.2014

w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

481/SO/14

30.09.2014

w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

482/SO/14

30.09.2014

w sprawie umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

483/SO/14 – 496/SO/14

30.09.2014

w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

497/SO/14 – 514/SO/14

30.09.2014

w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich