Nr uchwały

Data podjęcia

Treść uchwały, w sprawie:

1/R/14

24.04.2014

w sprawie wyboru Prezydium Rady

2/R/14

24.04.2014

w sprawie powołania Zespołów i Przewodniczących Zespołów

3/R/14

24.04.2014

w sprawie ustalenia Przewodniczącej Rady Programowej Wydawnictw Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

4/R/14

24.04.2014

w sprawie powołania członków Zespołów

5/R/14

24.04.2014

w sprawie ustalenia składu Rady Programowej Wydawnictw Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

6/R/14

24.04.2014

w sprawie osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Izby

7/R/14

24.04.2014

w sprawie przyznania dofinansowania

8/R/14

24.04.2014

w sprawie przyjęcia Kierunków Działania Rady ŁOIIB w czasie IV kadencji